Lydia Smits, Erkend loopbaan professional

Lydia Smits van De Caleidoscoop is
Erkend Loopbaan Professional
bij de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs & Outplacement Consultants

Vereniging voor loopbaan professionals

Gedragscode en klachtenreglement

Noloc rekent het zich tot haar belangrijkste taak zoveel mogelijk bij te dragen aan het kwaliteitsbesef van haar leden. Dat doet Noloc onder meer door:

  • leden te verplichten zich aan de daartoe opgestelde Gedragscode te houden
  • cliënten de mogelijkheid te bieden terug te vallen op een Klachtenreglement indien een geschil met het Noloc lid niet naar wens of behoren is opgelost
  • leden te verplichten zich na behandeling van een klacht aan de uitspraak van de onafhankelijke Raad van Klachtenbehandeling te houden. Deze volgt het Reglement van klachtenbehandeling

“Verandering, niets is permanent, behalve de krul in je haar!” – Loesje